Skip to main content

Full text of "Maori Genesis Translation"

See other formats


KO TE PUKAPUKA TUATAHI A MOIII E KIIA NEl 

KO KENEHI UPOKO I 

T-TE mea hanga na te Atua i te 
timatanga te rangi me te whenua. 

2 A kahore he ahua o te whenua, i 
takoto kau ; hz pouri ano a runga i te 
mata o te hohonu. Na ka whakapaho 
te Wairua o te Atua i runga i te kare o 
nga wai. 

3 A ka ki te Atua, Kia marama : na ka 
marama. 

4 A ka kite te Atua i te marama, he 
pai : a ka v/ehea e te Atua te marama i 
te pouri. 

5 Na ka huaina e te Atua te marama 
ko te Awatea, a ko te pouri i huaina e 
ia ko te Po. A ko te ahiahi, ko te ata, he 
ra kotahi. 

6 Na ka mea te Atua, Kia whai 
kikorangi a waenganui o nga wai, hei 
wehe i waenganui o nga wai. 

7 Na ka hanga e te Atua te kikorangi, 
ka wehea e ia nga wai i raro o te 
kikorangi i nga wai o runga o te 
kikorangi : a ka oti. 

8 Na ka huaina te kikorangi e te 
Atua ko te Rangi. A ko te ahiahi, ko 
te ata, he ra tuarua. 

9 Na ka mea te Atua, Kia huihuia 
nga wai i raro i te rangi kia kotahi te 
wahi, a kia puta te tuawhenua: a ka 
oti. 

10 Na ka huaina e te Atua te tua- 
whenua ko te Whenua ; a ko te hui- 
huinga o nga wai i huaina e ia ko nga 
Moana ; a ka kite te Atua, he pai. 

11 Na ka mea te Atua, Kia pihi ake 
te tarutaru i te whenua, te otaota 
v/hai purapura, me te rakau hua, ki 
runga kite whenua, e hua ana ona hua, 
he mea rite tonu ki a ia, kei roto nei i a 
ia ona purapura : a ka oti. 

12 Na ka whakaputaina e te whenua 
te tarutaru, te otaota hoki e hua ana 
ona hua he mea rite tonu ki a ia, me te 
rakau whai hua, kei roto nei i a ia ona 
purapura he mea rite tonu ki a ia : a ka 
kite te Atua, he pai. 13 A ko te ahiahi, ko te ata, he ra 
tuatoru. 

14 Na ka mea te Atua, Kia whai mea 
whakamarama te kiko o te rangi, hei 
wehe i te awatea, i te po ; hei tohu 
ano aua mea, hei taima, hei ra, hei 
tau : 

15 Hei whakamarama aua mea i te 
kiko o te rangi, hei whakamarama i te 
whenua : a ka oti. 

16 Na ka hanga e te Atua nga mea 
whakamarama nui e rua ; ko te whaka- 
marama nui hei tohutohu mo te 
awatea, ko te whakamarama tuaiti hei 
tohutohu mo te po : i hanga ano hoki e 
ia nga whetu. 

17 A whakanohoia ana aua mea e te 
Atua ki te kiko o te rangi, hei whaka- 
marama mo te whenua, 

18 Hei tohutohu i te awatea, i te po, 
hei wehe hoki i te marama, i te pouri : 
a ka kite te Atua, he pai. 

19 A ko te ahiahi, ko te ata, he ra 
tuawha. 

20 Na ka mea te Atua, Kia ngahue 
ake i roto i nga wai te mea ora e 
ngoki ana, kia rere ano hoki te manu i 
runga ake i te whenua i te mata o te 
kiko o te rangi. 

21 Na ka hanga e te Atua nga 
tohora nunui, me nga mea ora katoa, 
nga mea ngokingoki i ngahue ake nei 
i roto i nga wai, o ia ahua, o ia ahua, 
me nga m.anu whai parirau katoa, 
o ia ahau, o ia ahua : a ka kite te Atua, 
he pai. 

22 Na ka manaaki te Atua i a ratou, 
ka mea, Kia hua koutou, kia tini, kia 
kapi hoki nga wai o nga moana i a 
koutou, kia tini ano hoki nga manu ki 
runga ki te whenua. 

23 A ko te ahiahi, ko te ata, he ra 
tuarima. 

24 Na ka mea te Atua, Kia whaka- 
putaina e te whenua te mea ora o ia 
ahua, o ia ahua, te kararehe me te mea 
ngokingoki me te kirehe o te whenua o 
ia ahua, o ia ahua : a ka oti. KENEHI I, 2 2$ Na ka hanga e te Atua te kirehe o 
te whenua o ia ahua, o ia ahua, me te 
kararehe o ia ahua, o ia ahua, me nga 
niea ngokingoki katoa o te whenua o ia 
ahua, o ia ahua : a ka kite te Atua he 
pai. 

26 Na ka mea te Atua, Kia hanga 
tatou i te tangata kia rite ki a tatou, 
hei to tatou ano te ahua : a kia waiho ko 
ratou liei rangatira mo nga ika o te 
nioana, mo te manu o te rangi, mo nga 
kararehe hoki, mo te whenua katoa, mo 
nga mea ngokingoki katoa ano hoki e 
ngokingoki ana i runga i te whenua. 

27 Na ka hanga e te Atua te tangata 
rite tonu ki a ia ; i hanga ia e ia kia rite 
ki te Atua; i hanga raua he tane, he 
wahine. 

23 Na ka manaakitia raua e te Atua, 
a ka mea te Atua ki a raua, Kia hua, 
kia tini, kia kapi hoki te v/henua i a 
korua, kia mate hoki ona tara i a 
korua : ko korua hei rangatira mo te 
ika o te moana, mo te manu hoki o te 
rangi, mo nga mea ora katoa ano hoki 
e ngokingoki ana i runga i te whenua. 

29 A ka mea te Atua, Na, kua oti te 
hoatu e ahau ki a korua nga otaota 
katoa e whai purapura ana i runga i te 
mata o te whenua katoa, me te rakau 
katoa, he hua rakau tona e whai 
purapura ana ; hei kai ena ma korua : 

30 A kuahoata ano e ahau nga otaota 
matomato katoa hei kai ma nga 
kararehe katoa o te whenua, ma nga 
manu katoa o te rangi, ma nga mea 
katoa hoki e ngokingoki ana i runga i te 
whenua kei roto nei i a ratou he 
wairua ora : a ka oti. 

31 A ka kite te Atua i nga mea 
katoa kua hanga nei t ia, na, pai 
v/hakaharahara. A ko te ahiahi, ko te 
ata, ko te ra tuaono. 

UPOKO 2 

]^A ka oti te rangi me te whenua me o 
reira mano katoa. 

2 A no te whitu o nga ra i oti ai i te 
Atua tana mahi i mahi ai; na ka 
okioki ia i te ra whitu i ana mahi 
katoa i mahia e ia. 

3 Na ka whakapaingia e te Atua te ra 
whitu, whakatapua ana hoki e ia: 
mona i okioki i taua ra i ana mahi 
katoa i oti i te Atua te hanga. 

4 Ko nga whakatupuranga enei o te 
rangi, o te whenua, i te hanganga ai, i te ra i hanga ai e Ihowa, e te Atua, te 
whenua me te rangi, 

5 Kahore ano hoki tetahi rakau riki o 
te parae i te whenua, kahore ano tetahi 
otaota o te parae kia pihi noa : kahore 
hoki a Ihowa, te Atua, i mea kia ua ki 
te whenua, a kahore rawa he tangata 
hei mahi i te oneone ; 

6 Engari i pupu ake he kohu i te 
whenua, na reira i whakamakuku te 
mata katoa o te oneone. 

7 Na ka whakaahuatia te tangata e 
Ihowa, e te Atua, he puehu no te one- 
one, a whakahangia ana e ia ki roto ki 
ona pongaihu te manawa ora; a ka 
wairua ora te tangata. 

8 Na ka whakatokia e Ihowa, e te 
Atua, tetahi kari ki te taha ki te 
rawhiti, ki Erene; a whakanohoia iho 
e ia ki reira te tangata i hanga e ia. 

9 A i whakatupuria e Ihowa, e te 
Atua, i roto i te oneone nga rakau 
katoa he mea ahuareka ki te titiro, he 
pai hoki hei kai ; ko te rakau hoki o te 
ora ki waenganui o te kari, me te rakau 
o te matauranga ki te pai, ki te kino. 

10 I rere mai ano he awa i Erene hei 
whakamakuku i te kari; a i reira ka 
manganga e wha nga tino awa. 

11 Ko te ingoa o te tuatahi ko 
Pihona; ko ia tera e taiawhio ra i te 
whenua katoa o Hawira, he koura kei 
reira ; 

12 He pai hoki te koura o taua 
whenua: kei reira te teriuma me te 
kohatu onika. 

13 Ko te ingoa o te rua o nga awa ko 
Kihona : ko ia tera e taiawhio ra i te 
whenua katoa o Etiopia. 

14 Ko te ingoa o te toru o nga awa ko 
Hirekere ; ko te mea tera e rere ra i mua 
o Ahiria. Ko Uparati te wha o nga 
awa. 

15 Na ka tango a Ihowa, te Atua, i te 
tangata, a whakanohoia ana e ia ki te 
kari o Erene, hei ngaki, hei tiaki hoki i 
reira. 

16 Na ka ako a Ihowa, te Atua, ki te 
tangata, ka mea, E pai ana kia kai noa 
atu koe i nga hua o nga rakau katoa o 
te kari : 

17 Ko te rakau ia o te matauranga ki 
te pai, ki te kino, kaua e kainga tetahi 
o ona hua; ko te ra e kai ai koe i 
tetahi o ona hua, ka mate koe, mate 
rawa. 

18 Na ka mea a Ihowa, te Atua, E 
kore e pai kia noho te tangata ko ia KENEHI 2, 3 anake; me hanga e ahau tetahi hoa 
pai mona. 

19 Na he mea whakaahua mai na 
Ihowa, na te Atua, i roto i te oneone 
nga kirehe katoa o te parae, me nga 
manu katoa o te rangi; a kawea mai 
ana e ia ki a Arama, kia kitea ai te 
ingoa e huaina e ia ki a ratou : a ko a 
Arama i hua ai ki nga mea ora katoa, 
hei ingoa era mo ratou. 

20 Na ka huaina e Arama he ingoa mo 
nga kararehe katoa, mo nga manu o te 
rangi, mo nga kirehe katoa hoki o te 
parae; ko Arama ia kahore i kitea 
tetahi hoa pai mona. 

21 Na ka mea a Ihowa, te Atua, kia 
parangia a Arama e te moe, a moe ana 
ia: na tangohia ana e ia tetahi o ona 
rara, a whakatutakina atu ana te 
kikokiko hei whakakapi mo reira ; 

22 Na ka hanga a Ihowa, te Atua, i 
te rara i tangohia mai ra e ia i roto i a 
Arama hei wahine, a kawea ana e ia ki 
a Arama. 

23 A ka mea a Arama, Katahi ano ki 
tenei te wheua o roto o oku wheua, me 
te kikoiciko o roto o oku kikokiko : me 
hua ia ko te Wahine, nona hoki i 
tangohia mai i roto i te Tangata. 

24 No konei te tangata lea whakarere 
i tona papa me tona whaea, a ka piri ki 
tana wahine : a hei kikokiko kotahi 
raua. 

25 A e tu tahanga ana raua tokorua, 
te tangata me tana wahine, kihai hoki 
i whakama. UPOKO 3 NAJ , ko te nakahi he mohio rawa i nga 
kirehe katoa o te parae i hanga 
nei e Ihowa, e te Atua. Na ko tana 
meatanga ki te wahine, Koia, i mea ano 
te Atua, Kaua e kainga e korua nga 
hua o tetahi rakau o te kari? 

2 A ka mea te wahine ki te nakahi, E 
kai ano maua i nga hua o nga rakau o 
te kari: 

3 Ko nga hua ia o te rakau i waenga- 
nui o te kari, kua mea mai te Atua, Kaua 
korua e kai i tetahi o ona huOy kaua 
ano hoki e pa ki reira, kei mate korua. 

4 Na ko te meatanga a te nakahi ki 
te wahine, E kore korua e mate rawa: 

5 Erangi e mohio ana te Atua ko te 
ra e kai ai korua i tetahi o ona huQf 
katahi ka niarama o korua kanohi, a 
ka rite korua ki te Atua, ka mohio ki te 
pai, ki te kino. 6 A, i te kitenga o te wahine he pai te 
rakau ra hei kai, he ahuareka ki te 
titiro atu, he rakau hoki e minaminatia 
hei whakamohio, na ka tango ia i etahi 
o ona hua, ka kai, ka hoatu hoki ki 
tana tahu i tona taha ; a kai ana ia. 

7 Na ka marama o raua kanohi tahi, 
ka mohio raua kei te tu tahanga raua; 
na ka tuia e raua etahi rau piki, 
meatia ana hei rapaki mo raua. 

8 A ka rongo raua i te reo o Ihowa, 
te Atua, e haereere ana i te kari i te 
hauhautanga o te ra : a ka piri a Arama 
raua ko tana w^ahine i te aroaro o 
Ihowa, o te Atua, ki roto ki nga rakau 
o te kari. 

9 Nakakar^ngaa Ihowa, te Atua, ki 
a Arama, ka mea ki a ia, Kei hea koe? 

10 A ka mea ia, I rongo ahau ki tou 
reo i te kari, a wehi ana ahau, noku i tu 
tahanga ; na piri ana ahau. 

11 Na ka mea ia, Na wai i mea ki a 
koe e tu tahanga ana koe? Kua 
kainga ranei e koe etahi o nga hua o te 
rakau i kiia atu ra e ahau ki a koe, Kaua 
ona hua e kainga? 

12 Na ka mea te tangata ra, Na te 
wahine i homai nei e koe hei hoa 
moku, nana i homai etahi o nga hua o 
tc rakau ki ahau, a kainga ana e ahau. 

13 Na ka mea a Ihowa, te Atua, ki te 
wahine. He aha tenei kua meatia nei e 
koe? Ka mea te wahine, Na te nakahi 
ahau i maminga, a kai ana ahau. 

14 Na ka mea a Ihowa, te Atua, ki te 
nakahi, Mo tenei mahi au nui atu te 
kanga mou i o nga kararehe katoa, i o 
nga kirehe katoa o te parae ; ko tou 
kopu hei haere mou, ko te puehu hei 
kai mau i nga ra katoa e ora ai koe : 

15 Ka whakatupuria hoki e ahau he 
pakanga ma korua ko te wahine, ma 
tou uri ratou ko tona uri ; ka maru tou 
matenga i a ia, ka maru i a koe tona 
rekereke. 

16 Ka mea ia ki te wahine, Ka 
whakanuia rawatia e ahau tou mamae, 
me tou haputanga ; ka mamae koe ina 
whanau tamariki ; ka hiahia koe ki to 
tahu, ko ia ano hoki hei rangatifa mou. 

17 A ka mea ia ki a Arama, Mo tou 
rongonga ki te reo o tau wahine, 
mo tau kainga hoki i te hua o te rakau 
i kiia atu e ahau ki a koe, i meatia atu 
ra, Kaua e kainga etahi o ona hua: ka 
oti te oneone te kanga mo tau mahi; 
ka kainga e koe ona hua i runga i te 
mamae i nga ra icatoa e ora ai koe; KENEHI 3, 4 i8 He tataramoa ano hoki, he 
tumatakuru ana e whakatupu ake ai 
mau; a ka kai koe i te otaota o te 
parae ; 

19 Ma te werawera o tou mata e kai 
ai koe i te taro, a hoki noa koe ki te 
oneone ; i tangohia mai nei hoki koe i 
reira : he puehu hoki koe, a ka hoki ano 
ki te puehu. 

20 A i huaina e Arama te ingoa o tana 
wahine ko Iwi ; no te mea ko te whaea 
la o nga mea ora katoa. 

21 Na ka hanga e Ihowa, e te Atua, 
etahi kakahu hiako mo Arama raua 
ko tana wahine, a whakakakahuria 
ana raua. 

22 Na ka mea a Ihowa, te Atua, 
Nana, kua rite nei te tangata ki tetahi 
tatou, te mohio ki te pai, ki te kino : 
na kei totoro atu tona ringa aianei, kei 
tango i tetahi o nga hua o te rakau o 
t^ ora, kei kai, a ka ora tonu : 

23 Koia i tonoa atu ai ia e Ihowa, e te 
Atua, i te kari o Erene hei ngaki i te 
oneone i tangohia mai nei ia i reira. 

24 Heoi peia ana e ia te tangata; a 
whakanohoia ana ki te taha ki te 
rawhiti o te kari o Erene tetahi 
Kerupima, me tetahi hoari mura, he 
mea piupiu tonu ki tetahi taha, ki 
tetahi taha, hei tiaki i te huarahi ki te 
rakau o te ora. THE HOLY BIBLE IN MAORI 

53/54-1981-3M